• Výkřiky do tmy

    Žít Best of

    A tak si říkám, jak je čas nekompromisní. K osmnáctým narozeninám jsem od mamky dostala zlatý prstýnek, který nosím dodnes. Druhý prsteníček zůstává volnej. Co kdyby někdo někdy… Najednou je mi devětadvanect. Ne…