• Napsala jsem...

    Absolventská práce

    Prohlašuji, že jsem absolventskou práci s názvem Paliativní péče se zaměřením na dětskou paliativní péči vypracovala samostatně. Veškerou použitou literaturu a ostatní zdroje jsem uvedla v seznamu použitých zdrojů.Souhlasím s možností využití této práce pro studijní účely OA, SOŠK a VOŠ Brno, příspěvková organizace s odkazem na zdroj informace v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů.

  • Napsala jsem...

    Moje citáty z dětství…

    Moje myšlenky, které jsem přepsala ze školního sešitu. Nevím… Kam zmizela dětská naivita?Bylo tohle v pořádku? Těžko říct. Každopádně jsem to já. Později sedící v hospodě, kde jsem psala na kus papíru vlastní úvahy. Možná ovlivněná muzikou, literaturou… Ale rozhodně pod vlivem mojí duše… „Jen ten, kdo zná rozdíl mezi přežíváním a žitím, si dokáže doopravdy vážit hodnoty normálního dne.“ „Láska a nenávist mají jedno společné – přecitlivělost ke konkrétní osobě.“ „Lékař Vás často pošle za psychologem, aby vyléčil Vaši duši, často je ovšem mnohem důležitější být otevřeni cestě duchovní. Spojí-li se cesta duševní a duchovní, myslím, že může snad nasta vnitřnít klid…“ „Nejcennější pracovní dny jsou ty, které nenajdete…