Napsala jsem...

Absolventská práce

Grafika

Prohlašuji, že jsem absolventskou práci s názvem Paliativní péče se zaměřením na dětskou paliativní péči vypracovala samostatně. Veškerou použitou literaturu a ostatní zdroje jsem uvedla v seznamu použitých zdrojů.
Souhlasím s možností využití této práce pro studijní účely OA, SOŠK a VOŠ Brno, příspěvková organizace s odkazem na zdroj informace v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů.

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.