• Napsala jsem...

    Absolventská práce

    Prohlašuji, že jsem absolventskou práci s názvem Paliativní péče se zaměřením na dětskou paliativní péči vypracovala samostatně. Veškerou použitou literaturu a ostatní zdroje jsem uvedla v seznamu použitých zdrojů.Souhlasím s možností využití této…