• Napsala jsem...

    Absolventská práce

    Prohlašuji, že jsem absolventskou práci s názvem Paliativní péče se zaměřením na dětskou paliativní péči vypracovala samostatně. Veškerou použitou literaturu a ostatní zdroje jsem uvedla v seznamu použitých zdrojů.Souhlasím s možností využití této práce pro studijní účely OA, SOŠK a VOŠ Brno, příspěvková organizace s odkazem na zdroj informace v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů.